Malee Highlands – Viktig teknisk information – att läsa innan man investerar

Viktig teknisk information – att läsa innan man investerar

Det är stora skillnader på byggteknik i Thailand. Ytan är ju inte alltid det viktigaste utan vad som finns under och hur varje delmoment är utfört och med vad för material.
Tidigare har vi bla berört vikten av att betongstommen blir korrekt utförd och så även om att byggnaderna har rätt takbeläggning. Ytterligare en viktig punkt är badrum och balkonger.

Traditionell byggteknik i Thailand och som appliceras på de flesta ställen är att en betongstruktur gjuts och att golvbeläggningen(klinker/skiffer mm) sedan läggs i ett tjockt lager sättbruk, förhoppningsvis med fall. Ingen fuktspärr eller tätskikt och bara en enkel liten Thaibrunn med minimalt vattenlås där dessutom röret går hela vägen upp till överkant golvbeläggning.

Man tillåter helt enkelt vatten att bli stående i husstrukturen. Denna teknik är inte funktionell eller på något sätt rekommendabel i ett våtutrymme som används på det sättet som vi Falanger gör idag, ej heller på balkonger som skall klara ideliga skyfall kombinerat med stark sol. Vi kommer nedan beskriva lite steg för steg om hur detta hanteras på
Malee Highlands och vi anser att det är av yttersta vikt att man faktiskt kan redogöra för hur detta moment genomförts.


Allt damm tas bort från betongplattan och här borstar vi in cement,primer och vatten som förberedelser för
gjutningen med fall. Detta är viktigt så att det verkligen fäster i underlaget.


Fallet är nu gjutet med en fuktbeständig specialbetong.


Fuktspärr appliceras på väggar och en bit ut på golv. Ett badrum består av olika zoner och fuktskyddet
måste anpassas efter hur stor påfrestningen är i dessa olika zoner.


När man monterar större plattor som här, så måste/bör man dubbellimma. Alltså jobba in fixet (fästmassan)
både på vägg och på plattan. På detta sätt motverkar man risken med att plattorna i framtiden släpper
med alla problem som det skapar.


Vi använder oss av rejäla brunnar och här är brunnen monterad och så att även det rejäla medföljande
gummimembranet som agerar extra fuktspärr där påfrestningen är som störst.


Första lagret av fuktspärr som lagts omlott med spärren från väggen är nu gjord, fler lager tätskikt återstår.

Ett rejält vattenlås där vattnet inte torkar ut är av vikt för att stoppa eventuell lukt.
Rör på Lanta är fulla av hår, hudrester mm och detta löser man genom att löpande
hälla i starka kemikalier i rören. Detta är såklart inte bra för naturen och definitivt inte
för rör och tätningar som efter en tid kommer börja läcka. Detta skapar stora problem
och kostnader för den som köpt.  Därför är det så viktigt med funktionen att det inte
följer med ner i rören utan kan rensas regelbundet av städpersonal.

Vi har en extra backventil som hängsle och livrem mot lukt och kryp. Standard på Lanta är att grå och svartvatten förs ihop utanför huskroppen, tillsammans med undermåliga brunnar gör att det är mycket vanligt med lukt som går bakvägen. Detta är inte bara otrevligt utan
gaserna som skapas kan också vara hälsofarliga.

Därför känns det extra bra med vårt system där vi separerar de olika systemen och dessutom efter filtrering och analys av vattnet återanvänder till t.ex. bevattning mm.

Kanske kan en smidig säljare snacka bort vikten av vår text ovan, men vem står sedan med problemen om detta inte gjorts riktigt?!

Mattias Terngård
Managing Director
Poseidon Management Co., Ltd